Konferensen är tyvärr inställd

Tyvärr är Make Cities Talk, som skulle genomförts 9–10 november, inställt. Vi är ledsna att behöva ta detta beslut, men vi har för få deltagare för att genomföra konferensen.

Många kommuner står inför sparkrav och har tvingats göra omprioriteringar. Vi har även märkt av en minskad entusiasm för konferenser och liknande evenemang efter pandemins påverkan. Det har gjort det svårt att få tillräckligt många deltagare för att göra konferensen så fantastisk som vi hade velat.

Vi tackar för er förståelse!

Teamet på Infracontrol